ورود/ثبت نام

«الف» با تنظیم سند رسمی، آپارتمان خود را به «ب» می فروشد و پس از فروش، با سند عادی آن را به «ج» اجاره می دهد. عنوان مجرمانه رفتار «الف» کدام است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) معامله معارض
۲) تصرف عدوانی
۳) فاقد عنوان مجرمانه
۴) انتقال مال غیر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.