ورود/ثبت نام

الف» و «ب»، مالک مالی هستند که ارزش آن، معادل ۱۰ نخود طلای مسکوک است. سهم «الف»، ۴۰ درصد و سهم «ب» ۶۰ درصد است «الف» بدون رضایت «ب» آن مال را مخفیانه از حرزی که متعلق به «ب» است. می رباید. «الف»، مرتکب کدام جرم شده است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) سرقت تعزیری
۲) جرمی مرتکب نشده است
۳) خیانت در امانت
۴) سرقت حدی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.