ورود/ثبت نام

اکراه به چه جرمی باعث می شود مکرِه، به مجازات فاعل جرم محکوم شود؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) شرب خمر
۲) زنا با فردی غیر از مکرِه
۳) جعل سند رسمی
۴) قتل عمد

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.