ورود/ثبت نام

اگر موصي بعد از قبول موصي له، مال مورد وصيت را بفروشد، بيع انشاءشده چه حكمي دارد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) صحت آن، منوط به تنفیذ موصی له است.
۲) معامله در مقابل موصی له، غیرقابل استناد است.
۳) صحیح است.
۴) صحت آن، منوط به تنفیذ ورثه است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد مواد ۸۲۹ و ۸۳۸ قانون مدنی گزینه3صحیح است.