ورود/ثبت نام

اگر پدری برای نجات جان فرزندش، راننده ای را با تهدید جانی، اکراه غیرقابل تحمل کند که آنها را به بیمارستان برساند. اقدام پدر از جهت تهدید جانی راننده منطبق بر کدام مانع مسئولیت کیفری است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) احسان
۲) دفاع مشروع
۳) اکراه
۴) اضطرار

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.