ورود/ثبت نام

درخصوص مسئوليت دلال، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) در فرض سهیم بودن در معامله، دلال مسئولیت اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.
۲) در فرض سهیم بودن در معامله، دلال مسئولیت تضامنی اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود دارد.
۳) در فرض اعلام انتفاع خود در معامله به طرف جاهل به این موضوع، دلال مسئول خسارات نیست.
۴) در فرضی که یک طرف معامله به اعتبار تعهد دلال معامله کرده باشد، دلال ضامن است.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد مواد ،۳۴۵ ۳۴۶ و ۳۴۷ قانون تجارت گزینه4صحیح است.