ورود/ثبت نام

در خصوص مجازات جایگزین حبس، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) محکومیت همزمان به حبس و شلاق، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست.
۲) ملاک تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین، مجازات مذکور در حکم است.
۳) محکومیت همزمان به حبس و شلاق، تنها در جرم عمدی، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین است.
۴) تعدد جرایم عمدی، همواره مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.