ورود/ثبت نام

متصدی یک مغازه تایپ و تکثیر، برای چاپ کردن فایلی، آن را از روی دیسک مشتری بر روی رایانه خود کپی کرده و آن را چاپ می کند و پس از چاپ کردن، نسخه کپی را حذف نمی کند. کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) متصدی به مجازات شنود غیر مجاز محکوم می شود.
۲) در صورتی که مشتری اجازه کپی کردن را نداده باشد، متصدی به مجازات سرقت رایانه ای محکوم می شود.
۳) در صورتی که مشتری اجازه کپی کردن را نداده باشد، متصدی به مجازات جرم دسترسی غیر مجاز محکوم می شود.
۴) متصدی مرتکب جرمی نشده است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.