ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص تفاوت تقلیل مجازات و تبدیل مجازات، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) تقلیل، تنها ناظر به حبس و تبدیل ناظر به همه مجازات هاست.
۲) تقلیل، ناظر به میزان مجازات و تبدیل، ناظر به نوع مجازات است.
۳) تقليل، منحصر به کاهش مجازات حبس از یک تا دو درجه و تبدیل، تغییر مجازات فارغ از نوع آن به نوع دیگر از یک تا سه درجه پایین تر است.
۴) تقليل، اختیاری و تبديل، الزامی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.