ورود/ثبت نام

یک دختر ۱۴ ساله و یک پسر ۱۶ ساله، مبادرت به شرکت در احراق منزل مسکونی دیگری (با مجازات قانونی ۲ تا ۵ سال حبس) می کنند. طبق قانون، چه ضمانت اجرایی برای این دو تعیین می شود؟(قضاوت۱۳۹۷)

۱) برای هر دو، اقدامات تأمینی و تربیتی به تشخیص قاضی از ۲ تا ۵ سال اعمال می شود.
۲) چون هر دو بالغ هستند، به همان مجازات قانونی مقرر برای جرم محکوم می شوند.
۳) برای دختر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و برای پسر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت با جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان
۴) برای دختر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیتی و برای پسر، تعیین حبس بر اساس مجازات قانونی جرم

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.