ورود/ثبت نام

درخصوص حقوق عيني و حقوق ديني، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) حقوق دینی برخلاف حقوق عینی، ناظر به مافیالذمه اشخاص هستند، لیکن قابل اسقاط نیستند.
۲) حقوق عینی متضمن حق تعقیب هستند، لیکن حقوق دینی متضمن و موجد حق تعقیب نیستند.
۳) حقوق عینی برخلاف حقوق دینی، ناظر به اعیان اموال و همچنین تمامی حقوق مالی است.
۴) حقوق عینی و حقوق دینی، در موضوع و متعلق، کاملاً یکسان هستند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. تفاوت های حق عینی و دینی عبارتند از: الف- حق عینی دارای دو عنصر موضوع حق و مالک است ولی حق دینی دارای سه عنصر طلبکار (صاحب حق) مدیون و موضوع حق یا تعهد است. ب- موضوع حق عینی همیشه یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد ولی حق دینی مختص اشیاء نیست وممکن است ناظر بر انجام کار یا خودداری از آن باشد ج – اسباب حق عینی محدود به موارد خاص است که قانون معین میکند در حالی که حقوق دینی زاده اراده طرفین آن و تابع حکومت اراده میباشد. د- حق عینی در برابر همه قابل استناد است ولی حق دینی نسبت به شخص مدیون قابل اجراست زیرا طرفینی که آن را ایجاد کرده اند ملزم به رعایت این حق میباشند. هـ – حق عینی متضمن تعقیب از همگان است و صاحب مال آن را در دست هر کس بیابد میتواند مطالبه کند اما حق دینی حاوی حق تعقیب نیست و موضوع آن فقط از شخص مدیون قابل مطالبه میباشد. و- حق عینی متضمن حق تقدم برای مالک آن است در حالی که طلبکار فقط میتواند به وسیله الزام مدیون از آن بهره مند شود.