ورود/ثبت نام

زوج درحال بيماري، همسر خود را طلاق مي دهد و ۶ ماه بعد، در نتيجه همان بيماري فوت مي كند. زن كه ۱۴ ماه پس از طلاق ازدواج كرده است، مطالبه سهم الارث مي نمايد. كدام مورد، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) زوجه مطلقه، به سبب اینکه در زوجیت مرد دیگری است، ارث نمی برد.
۲) زوجه مطلقه از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد.
۳) زوجه مطلقه، بعد از طلاق، به علت قطع رابطه سببی ارث نمی برد.
۴) زوجه مطلقه از اموال منقول و بهای اعیان ارث می برد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد ماده ۹۴۴ قانون مدنی شرط شوهر نکردن زوجه در ماده ۹۴۴ قانون مدنی محدود به زمان طلاق لغایت فوت شوهر میباشد بنابراین در فرض سؤال مطروحه زوج شش ماه پس از طلاق فوت شده و زوجه ۱۴ ماه پس از طلاق اقدام به ازدواج کرده که حق قانونی زوجه بوده است و این امر مانع مطالبه سهم الارث نخواهد شد.