ورود/ثبت نام

كدام مورد، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) مطالبه اجرای تعهد در حقوق ایران، مطلقاً شرط مسئولیت قراردادی نیست.
۲) هرگونه توافق در مورد خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد ضمن قرارداد، چنانچه مازاد بر شاخص سالانه بانک مرکزی باشد، باطل و بلااثر است.
۳) درخواست خسارت عدم اجرای تعهد در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد یا تسلیم مالی کلی است، منوط به مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهد است.
۴) تعیین وجه التزام برای جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بیش از شاخص سالانه بانک مرکزی ، درصورتی معتبر است که مغایر قوانین و مقررات امری نباشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخه 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور. مطابق رأی وحدت رویه شماره مذکور:« تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود…»