ورود/ثبت نام

مالك زميني به موجب قرارداد صلح، به همسايه حق عبور از ملك خود را داده است. كدام مورد، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) تغییر مالک، تأثیری در حق عبور ایجادشده ندارد.
۲) درصورت فوت هریک از دو همسایه، حق عبور منتفی می شود.
۳) چنانچه مالک صریحاً عدم رضای خود را به عبور دیگران اعلام کند، حق عبور منتفی می شود.
۴) درصورت فروش هریک از دو ملک، مالک جدید با توجه به اثر نسبی قرارداد، حق عبور نخواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

به استناد ماده ۱۰۲ قانون مدنی گزینه1صحیح است.