ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۷

۱- آیه ی شریفه ی ۶۱ سوره آل عمران: ( قل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الکاذبین) اشاره به ………….. دارد.

۱) آیه تبلیغ
۲) آیه تطهیر
۳) آیه مباهله
۴) آیه ولایت

۲- حدیث: «من مات بغیرٍ امام (ولم يعرف امام زمانه) مات ميته الجاهلیه» از…….. میباشد و بیانگر ……… است.

۱) پیامبر اکرم (ص) – ولایت ظاهری امام زمان
۲) پیامبر اکرم (س) – ضرورت شناخت امام
۳) حضرت علی (ع) – ضرورت شناخت امام
۴) حضرت علی (ع) – ولایت ظاهری امام زمان

۳- آیه ی شریفه ی: (واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال اني جاعلک للناس اماماً ) (آیه ۱۲۲ سوره بقره) دلالت بر ……. و برتری مقام ……… دارد.

۱) عصمت امام – امامت پر نبوت
۲) علم امام به امامت بر نبوت
۳) عصمت امام – نبوت بر امامت
۴) علم امام – نبوت بر امامت

۴- آیه ی شریفه ی ( قل هو الله أحد) مبین کدام یک از اقسام توحید است؟

۱) توحید علمی
۲) توحید ذاتی
۳) توحید صفاتی
۴) توحید افعالی

۵- اعلان در خصوص اموال پیدا شده به صورت …….. درمحل اجتماع مردم انجام می پذیرد.

۱) تا سه ماه، هفته ای یک بار و بعد تا یک سال ماهی یک مرتبه
۲) تا یک ماه، روزی یک بار و بعد تا یک سال هفته ای یک مرتبه
۳) تا یک ماه، هفته ای یک بار و بعد تا یک سال ماهی یک مرتبه
۴) تا یک هفته، روزی یک بار و بعد تا یک سال هفته ای یک مرتبه

۶-کتاب « أوائل المقالات» اثر کیست؟

۱) علامه مجلسی
۲) شیخ طوسی
۳) علامه طباطبانی
۴) شیخ مفید

۷- «لا حول و لا قوة الا بالله » جزء کدام یک از اقسام توحید است؟

۱) توحید ذاتی
۲) توحید افعالی
۳) توحید صفاتی
۴) توحید عبادی

۸- اگر نمازگزار ببیند مسجد نجس است حکم نماز خواندنش چیست؟

۱) نماز او صحیح است و احتیاط مستحب آن است که نماز را اعاده کند.
۲) چنانچه مسجد را تطهیر نکند نماز صحیح نیست و معصیت کرده است.
۳) چنانچه مسجد را تطهیر نکند نماز او صحیح است لیکن معصیت کرده است.
۴) نماز وی اشکال دارد و احتیاط واجب این این نماز را اعاده کند.

۹- چنانچه وراث متوفی، پدر و مادر و یک دختر باشند :

۱) مال را سه قسمت می کنند پدر و مادر یک قسمت و به دختر دو قسمت می رسد.
۲) مال را پنج قسمت می کنند هر کدام از پدر و مادر یک قسمت و به دختر سه قسمت می رسد.
۳) مال را سه قسمت می کنند هر یک از پدر و مادر و دختر بالمثالثه سهم می برند.
۴) مال را پنج قسمت می کنند هر کدام از پدر و دختر دو قسمت رو به مادر یک قسمت می رسد.

۱۰- «حبوه» چیست؟

۱) اموال منقول پدر که به فرزندان ذکور میرسد.
۲) اموال قرآن و شمشیر و انگشتر که به فرزندان ذکور می رسد.
۳) اموال قرآن و شمشیر و انگشتر و لباس میت که به فرزند ذکور بزرگتر می رسد.
۴) اموال قرآن و شمشیر و انگشتر که پدر قبل از فوت به فرزندان ذکور خود می بخشد.

۱۱- کدام مطلب بیانگر «ولایت» در اندیشه ی اسلامی است؟

۱) ولایت انسان بر نفس خود، به اذن خدا و مطلقه است
۲) ولایت پیامر پر امت خود در هدایت انسان، ولایت مطلقه به اذن خداست.
۳) ولایت امام بر امت خود در هدایت آنان، ولایت مطلقه و تفویضی است.
۴) ولايت خدا بر جهان هستی، مطلقه می باشد و سایر ولایتها به اذن خداست.

۱۲- کدام مورد از دلایل واضح و مهم غیر مادی بودن روح است؟

۱) فطرت الهی
۲) حقیقت جویی
۳) میل به پرستش
۴) ثبات شخصیت

۱۳- در مقایسه ی دنیا و آخرت کدام مطلب درست است؟

۱) لذت و الم آخرتی قوی تر از لذت و الم دنیوی است.
۲) آثار ما تقدم در دنیا و آثار ماتاخر مربوط به آخرت است.
۳) لذت أخرت واقعی ولی لذت دنیوی احساسی است.
۴) جهان آخرت سرای اختیار نیست ولی بساط تکلیف باز است.

۱۴- آفت درخت زندگی انسان کدام است؟

۱) گناه
۲) دنیا
۳) غریزه
۴) شهوت

۱۵- پیامبر اکرم (ص) نگاه به نامحرم را به چه تشبیه کرده و آثار ترک آن از ترس خدا کدام است؟

۱) فکر و خیال وسوسه انگیز- خداوند به او ایمانی می دهد که شیرینی اش را در دل احساس می کند
۲) تیری زهرآلود از ناحیه شیطان- به خداوند به او ایمانی می دهد که شیرینی اش را در دل احساس می کند.
۳) تیری زهر آلوده از ناحیه شیطان – خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می فرماید.
۴) فکر و خیال وسوسه انگیز – خداوند به او توفیق مهار نفس و کنترل نگاه عنایت می فرماید.

۱۶- در ماه رمضان علاوه بر روزه داری به کدام عمل در این ماه بسیار سفارش شده است؟

۱) تلاوت قران
۲) انجام واجبات
۳) پرداخت زکات
۴) جهاد در راه خدا

۱۷- اگر کسی عمداً صدمه و لطمه ی بدنی به دیگری وارد آورد، حکم آن کدام است؟

۱) حد
۲) دیه
۳) تعزیر
۴) قصاص

۱۸- با کدام جمله نمازگزار تمام امتیازات واهی نژادی، اقلیمی و زمانی را نفی می کند؟

۱) سبحان ربی العظیم وبحمده
۲) ایاک نعبد و ایاک نستعین
۳) السلام علينا و على عباد الله الصالحين
۴) السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و بركاته

۱۹- اولین برنامه ی عملی که انبیاء مردم را به آن فرا می خواندند ……. داده و به رو می بود.

۱) معاد
۲) علم
۳) نماز
۴) خداپرستی

۲۰- اگر فرزند با وجود نهی پدر و مادر به سفری برود که بر او واجب نباشد…………

۱) باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد.
۲) باید نماز را نگه بخواند و روزه نگیرد.
۳) به احتیاط واجب باید نماز را تمام بخواند ولی روزه نگیرد.
۴) به احتیاط واجب باید نماز را شکسته بخواند ولی روزه بگیرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶ گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه1 صحیح می باشد.