ورود/ثبت نام

«الف» بعد از خريد يك دستگاه اتومبيل، آن را بلافاصله به «ب» مي فروشد. يك سال بعد از معامله اوّل ، «الف» متوجه مي شود كه در خريد اتومبيل، به غبن فاحش، مغبون شده است. كدام مورد، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) «الف» حق فسخ دارد.
۲) «الف» حق فسخ دارد و پس از فسخ، معامله او با «ب» باطل و مبیع مسترد می شود.
۳) با توجه به اینکه ذوالخیار، در مبیع تصرفات ناقله انجام داده است، خیار او ساقط می شود.
۴) با توجه به عدم امکان استرداد مبیع ،«الف» حق فسخ ندارد و صرفاً می تواند مطالبه خسارت کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد مواد ،۴۱۶ ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی