ورود/ثبت نام

اگر بر اثر تقصیر قاضی در موضوع یا در حکم، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد:(قضاوت۱۳۹۰)

۱) هیچ گونه ضمانی وجود ندارد.
۲) فقط دولت ضامن است.
۳) قاضی طبق موازین اسلامی ضامن است.
۴) قاضی و دولت ضامن می باشند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.