ورود/ثبت نام

به موجب قانون تجارت، چنانچه چک مدت دار صادر شود:(قضاوت۱۳۹۰)

۱) چک مدت دار فاقد اعتبار تلقی می شود.
٢) وجه آن باید به محض ارائه کارسازی شود.
٣) وجه آن باید در همان موعد مشخص کارسازی شود.
۴) صرفاً شخصی که چک به نام او صادر شده یا اولین دارنده چک در وجه حامل، می تواند وجه آنرا به محض ارائه دریافت دارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.