ورود/ثبت نام

در كدام مورد زير، دادگاه بدون اعطاي مهلت، حكم انحلال شركت سهامي را صادر مي كند؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) موضوع شرکت غیرممکن شده باشد و مجمع عمومی فوق العاده برای اعلام انحلال، تشکیل نشده باشد.
۲) مجمع عمومی عادی سالیانه ظرف ده ماه از مهلت مقرر در اساسنامه تشکیل نشود.
۳) سمت تمام اعضای هیئت مدیره در مدتی زاید بر شش ماه بلا متصدی مانده باشد.
۴) فعالیت های شرکت، در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت