ورود/ثبت نام

يك شركت سهامي با مصوبه مجمع عمومي، منحل شده است. در صورتي كه مدير تصفيه به وظيفه خود مبني بر دعوت مجمع عمومي عمل نكند و ناظري هم تعيين نشده باشد، سهامدار شركت درحالِ تصفيه كه داراي ۲۰ درصد سهام شركت بوده است، قانوناً از چه راه حلي مي تواند استفاده كند؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد.
۲) خود، راساً اقدام به دعوت از مجمع عمومی نماید.
۳) دعوت مجمع عمومی را از مرجع ثبت شرکت ها تقاضا کند.
۴) صدور حکم به تشکیل مجمع عمومی را از دادگاه تقاضا کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد ماده ۲۱۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.