ورود/ثبت نام

در دعوي ابطال مصوبه مجمع عمومي عادي شركت سهامي به دليل عدم رعايت قواعد آمره، چه اشخاصي بايد خوانده دعوي واقع شوند؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) شرکت و سهامدارانی که در جلسه مجمع عمومی مورد ِاختلاف حضور داشته اند.
۲) شرکت و سهامدارانی که به تصمیم موضوع دعوی، رأی موافق داده اند.
۳) شرکت و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۴) شرکت به عنوان شخص حقوقی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.
به استناد ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر چند تصمیمات شرکت توسط مؤسسین یا مدیران حسب مورد اتخاذ میگردد اما همگی به نمایندگی از شخص حقوقی که شخصیت و دارایی مستقل از اعضا دارد صورت میپذیرد بنابراین صرفاً شخص حقوقی شرکت طرف دعوا قرار می گیرد.