ورود/ثبت نام

درخصوص روايتي كه عموم آية قرآن مجيد را تخصيص مي زند، كدام مورد صحيح است؟ (وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) مصداق روایتی است که دارای مرّجح مضمونی است، ولی نمی تواند عموم آیة قرآن را تخصیص بزند.
۲) بنا به نظر معروف، با وجود برخورداری از شرایط اعتبار، می تواند آیة قرآن را تخصیص بزند.
۳) معتبر است، اگر عموم آیة قرآن، دچار تخصیص های دیگر هم شده باشد.
۴) مخالف با قرآن قلمداد می شود و باید کنار گذاشته شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.
تخصیص قرآن به وسیله سنت بستگی به اعتبار روایتی دارد که نسبت به قرآن خاص میباشد نسخ قرآن به وسیله خبرمتواتر از نظر صاحب نظران اصول جایز است و آن را در حقیقت تفسیر و تبیین حکم عام تلقی میکنند. در مورد خبر واحد اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند قرآن قطعی الصدور است و با روایت ظنی قابل تخصیص نیست و گروهی دیگر بر این عقیده هستند که اگر خبر واحد موثق و معتبر باشد میتواند قرآن را تخصیص زند.