ورود/ثبت نام

در كدام مورد، جنايت عمدي، موجب قصاص قاتل نيست؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) جنایت عمدی نسبت به نابالغ
۲) جنایت عمدی نسبت به مجنون
۳) جنایت عمدی غیرمسلمان معاهد نسبت به ذمّی
۴) جنایت عمدی غیرمسلمان مستأمن نسبت به غیرمسلمان تابع ایران

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد مواد ،۳۰۴ ۳۰۵ و ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲