ورود/ثبت نام

در كدام مورد زير، عام، مصداق عام بدلي است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) عقد فاسد، اثری در تملّک ندارد.
۲) برای رسمیت یافتن جلسه، حضور همة اعضای هیئت مدیره لازم است.
۳) حق مطالبه حدّ قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می شود و هریک از ورثه می تواند آن را مطالبه کند، هرچند دیگران عفو کرده باشند.
۴) در جرایم قابل گذشت، حق گذشت به ورّاث قانونی متضرّر از جرم منتقل و درصورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 3صحیح است. در عام بدلی افراد و مصادیق مختلف یک مفهوم در طول هم و به نحو علی البدل مورد توجه قرار میگیرد و حکم موردنظر به یک فرد نامعین تعلق میگیرد همانند گزینه اول سؤال که« هر یک از ورثه »در آن عام بدلی است.