ورود/ثبت نام

کدام مورد درخصوص چک، صحیح نیست؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) اگر دارنده پس از برگشت چک، آن را در وجه دیگری ظهرنویسی کند، مسئولیت تضامنی ندارد.
۲) با صدور چک مالکیت وجوهی که صادرکننده، در نزد بانک محال علیه دارد به دارنده منتقل نمی شود.
۳) صادرکننده باید در تاریخ صدور چک، معادل مبلغ چک در حساب خود نزد بانک محال علیه، موجودی داشته باشد.
۴) حتی بر فرض کفایت موجودی حساب صادرکننده، بانک محال علیه تعهد براتی ندارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.