ورود/ثبت نام

«الف» با معرفي كذب خود به عنوان وكيل دادگستري، دسته چكي غيرمتناسب با وضعيت مالي و اعتباري خود از بانك گرفته و با توسل به همان شيوه، دريافت دسته چك توسط ديگري را نيز تسهيل كرده است. كدام مورد درخصوص عناوين اتهام وي، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) فاقد عنوان مجرمانه ـ فاقد عنوان مجرمانه
۲) مباشرت در دریافت دسته چک غیرمتناسب ـ مباشرت در تسهیل دریافت دسته چک غیر متناسب
۳) مباشرت در جرم خاص در حکم کلاهبرداری ـ معاونت در ارتکاب جرم خاص در حکم کلاهبرداری
۴) مباشرت در مداخله در امر وکالت و دریافت دسته چک غیرمتناسب ـ معاونت در جرم اخذ دسته چک غیر متناسب

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به موجب تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷