ورود/ثبت نام

در مبحث «اِجزاء»، سخن بر سر كدام مورد است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) تکلیف فرض اضطرار، تکلیف فرض اختیار را ساقط نمی کند.
۲) قطع به انجام تکلیف، درهرحال از اسباب سقوط تکلیف است.
۳) در واجبات مرکّب، تکلیف تنها با انجام تمام اجزای مرکّب، ساقط خواهد شد.
۴) هرگاه مکلف، تکلیف خود را آن گونه که مقرر بوده است انجام دهد، تکلیف از وی ساقط می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. اجزاء در لغت به معنای کفایت کردن و کافی بودن چیزی است و در علم اصول در همان معنای لغوی به کار رفته است.بحث اجزاء در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است اول-اجزاء در مورد حکم اضطراری (حکم ثانوی): در این مورد گفته میشود آیا عملی که در شرایط اضطراری مکلف انجام داده کفایت میکند یا پس از عادی شدن اوضاع باید حکم اولیه را به جا آورد در این فرض اطاعت و امتثال امر و اضطراری قطعا مجزی کافی است و مکلف تکلیف خود را آنگونه که مقرربوده است انجام داده و ساقط میگردد. دوم- اجزا در حکم ظاهری: حکم ظاهری از اصول عملیه یا امارات و ادله استخراج میشود اگر مکلف با استنباط از صول عملیه یا ادله و امارات به تکلیف خود عمل نماید و سپس خلاف آن کشف شود آیا عمل به حکم ظاهری کافی خواهد بود یا مکلف باید پس از کشف حکم واقعی با حجت شرعی بدان عمل نماید. در این مورد انجام تکلیف ظاهری مجزی از تکلیف واقعی نیست و باید به تکلیف واقعی مجدداً عمل شود.