ورود/ثبت نام

قياس مستنبط العلة، چگونه قياسي است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) به حوزه عبادیات که قیاس در آن راه ندارد، مربوط باشد.
۲) ملاک حکم در آن، به طور ظنّی از منابع مربوط برداشت شده باشد.
۳) ملاک و مناط حکم قطعی است، ولی از ادلّة لفظی استنباط شده باشد.
۴) علت حکم از مقیس علیه به مقیس با ظنّ قریب به علم سرایت داده شده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. هرگاه شخص با اجتهاد و نظر خویش علت حکم را استنباط کند بـی آنکه در کلام شرع یا قانونگذار بیان شده باشد آن را قیاس مستنبط العله میگویند.