ورود/ثبت نام

كدام مورد، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) شخص حقوقی برای شروع به جرم ارتکابی نماینده قانونی که در راستای منافع آن انجام شده، مسئولیت کیفری دارد.
۲) جزای نقدی قابل اِعمال بر شخص حقوقی، همواره دو تا چهار برابر عواید حاصل از جرم است.
۳) مجازات شخص حقوقی، باید هم درجه با مجازات نماینده قانونی باشد.
۴) هیچ یک از مجازات های شخص حقوقی، قابل تخفیف نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد مواد ،۲۰، ۲۱، ۳۷ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صدر ماده ۲۰ مقرر گردیده که شخص حقوقی با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از مجازاتهای مذکور در ماده محکوم میشود. بنابراین دادگاه کیفری حین صدور حکم باید شدت و ضعف جرم ارتکابی و میزان خسارتهایی که از جرم حاصل شده است را مدنظر قرار دهد. لذا مقررات مربوط به مجازاتهای تعزیری مانند سطیف سقوط و غیره هم حسب مورد با توجه به ماهیت شخص حقوقی در مورد آنها اعمال میشود