ورود/ثبت نام

مقصود از ملازمه ميان حكم شرع و حكم عقل، كدام مورد است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) در احکام بدیهی عقل مانند قُبح ظلم و حُسن عدالت، شرع، حکمی مخالف با عقل ندارد.
۲) فقیه در هر مورد، ابتدا باید حکم شرع را استنباط کند، سپس در صدد توجیه عقلی آن برآید.
۳) در تمام احکام معاملات و عبادات، حکمی که مغایر با عقل عرفی باشد، وجود ندارد.
۴) با تکیه بر داوری های عقل عُرفی، می توان همه احکام شرع را استنباط کرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به موجب قائده ملازمه: هرچه عقل بدان حکم کند شرع نیز بدان حکم میکند. به عبارت دیگر میان حکم عقل و شرع ملازمه دارد.« کلّ ما حَکَم به العقل حَکَم به الشرع »