ورود/ثبت نام

نمازگزاردن در زمين غصبي، مصداق كدام مورد است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) تزاحم دو تکلیفی است که تنها عمل به یکی از آن دو ممکن است و مکلف، در عمل کردن به هریک از آنها مخیّر است.
۲) تعارض دو دلیل است و باید به دلیل اقوی عمل کرد.
۳) تکلیف به محال عرفی است و در شرع، موردی ندارد.
۴) بحث اجتماع امر و نهی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. با توجه به گزینه صحیح سؤال« نماز گزاران در زمین غصبی» ما با دو حکم شرعی مواجه هستیم: اول، وجوب نماز. دوم، حرمت غصب که اولی مطلوب شرع و دومی مورد تنفر و نهی شارع است.اما مشکلی که با آن روبرو هستیم این است که یک عمل واحد (نماز) مصداق دو حکم( وجوب -نماز – حرمت غصب) قرار گرفته است این مبحث تحت عنوان اجتماع امر و نهی در اصول مطرح شده است.