ورود/ثبت نام

اعضاي هيئت مديره شركت سهامي، قبل از تأمين تمام سرمايه شركت، صدور اوراق قرضه را اجازه داده اند. درخصوص اقدام آنان، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع
۲) معاونت در کلاهبرداری از طریق صدور اوراق قرض
۳) جرم تام اجازة صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه
۴) شروع به جرم صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است. به موجب ماده ۲۴۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مطابق ماده ۲۴۶ لایحه مذکور رئیس اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم حبس خواهند شد: ۱- در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند. 2- در صورتی که قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.