ورود/ثبت نام

در پرونده اتهامي، «الف» مباشر و «ب» معاون جرم محسوب و مجرميت هر دو، احراز شده است. اگر مجازات قانوني جرم ارتكابي «الف» انفصال دائم از خدمات دولتي باشد، مجازات «ب» كدا م مورد خواهد بود؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) جزای نقدی
۲) انفصال موقت تا ۵ سال
۳) مجازات جایگزین حبس
۴) بنا به نظر قاضی، حسب مورد، انفصال موقت یا جزای نقدی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی اصلاحی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹