ورود/ثبت نام

در کدام مورد، عقد نکاح باطل است؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) شرط فسخ عقد نکاح، درصورت عدم تأدیه مهر در مدت معین
۲) تعلیق عقد نکاح به یکی از شرایط صحت
۳) شرط خیار فسخ برای عقد نکاح
۴) ذکر اجمالی مدت در نکاح منقطع، به طوریکه قابلیت تعیین داشته باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.