ورود/ثبت نام

دستگاه مسئول رفع آثار ايجاد شده در اثر زلزله، وظيفه خود را انجام نداده و در اثر برخورد خودرو به صخره اي كه در جاده افتاده، سرنشينان آن كشته و مجروح مي شوند، در كدام صورت، دستگاه مربوطه ضامن است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) اگر دستگاه از نهاد های دولتی باشد، مسئولیتی ندارد و در غیراین صورت مسئول است.
۲) درصورت تقصیر یا قصور قابلِ استناد در انجام وظیفه، دستگاه ضامن است.
۳) چون منشأ واقعه زلزله است، مطلقاً مسئولیتی متوجه دستگاه نیست.
۴) فقط درصورت عمد دستگاه در عدم رفع آثار، ضامن است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب1392