ورود/ثبت نام

در بیع یک آپارتمان، حق فسخ برای فروشنده پیش بینی شده و خریدار بابت ثمن، چکی را در وجه فروشنده یا به حواله کرد و با تصریح دقیق به سبب صدور، صادر می کند، چنانچه چک در وجه ثالث ظهرنویسی شود برای سلب صفت حسن نیت دارنده اخیر، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.
۲) تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی است.
۳) تصریح به سبب صدور و آگاهی از وجود شرط فسخ، کافی نیست.
۴) تصریح به سبب صدور، کافی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.