ورود/ثبت نام

اگر در اثر اشتباه قاضی، ضرری متوجه افراد شود و قاضی مقصر نباشد، جبران خسارت به عهده چه کسی است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) شخص خود قاضی
٢) دولت
۳) قوه قضائیه
۴) وزارت دادگستری

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.