ورود/ثبت نام

شرط اصلی تحقق رژیم پارلمانی، کدام مورد است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) نظارت بر قوه مجریه
٢) مسئولیت سیاسی پارلمان در برابر مردم و هیأت دولت در برابر پارلمان
٣) تفکیک کامل قوا
۴) وجود پارلمان

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.