ورود/ثبت نام

شورای نگهبان، چگونه ارگانی است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱)کنترل کننده
۲) مشورتی
٣) مجلس دوم
۴) محدود کننده اختیارات تقنینی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.