ورود/ثبت نام

معامله تجارتی تبعی، چگونه معامله ای است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) بین دو تاجر برای امور تجارتی آن ها انجام می شود.
۲) توسط شرکت های تجارتی انجام می شود.
۳) بین یک تاجر و یک غیرتاجر انجام می شود.
۴) بین دو تاجر انجام می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.