ورود/ثبت نام

کدام مورد، مبيين فدرال بودن یک کشور است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) تفکیک مطلق قوا
۲) پارلمان دو مجلسی
۳) رژیم سیاستی
۴) دوگانگی ساختاری

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.