ورود/ثبت نام

کدام یک از موارد زیر، در خصوص همه پرسی تقنینی، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) فرمان این نوع همه پرسی را رئیس جمهور صادر می کند.
۲) باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد.
٣) نتیجه همه پرسی مانند مصوبات مجلس، باید با تأئید شورای نگهبان برسد.
۴) فرمان همه پرسی تقنینی، پس از اخذ نظر مشورتی شورای بازنگری قانون اساسی صادر می گردد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.