ورود/ثبت نام

کودک نه ساله ای دوچرخه خود را به قیمت یکصد هزار تومان فروخته و ده هزار تومان آن را دریافت می کند. پدر او پس از اطلاع، باقی ثمن را دریافت می کند. آیا پدر کودک می تواند عقد را فسخ کند؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) خیر، زیرا اساساً معامله باطل است.
۲) بلی، اگر خيارات وجود داشته باشد.
٣) بلی، زیرا معامله علی رغم دریافت باقی ثمن، غیرنافذ است.
۴) خیر، چون با دریافت باقی ثمن، معامله را تنفیذ کرده است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.