ورود/ثبت نام

امید بابت خرید کالا از بهرام، چکی در وجه وی صادر می کند. معامله به دلیل وجود عیب در کالا، از سوی امید فسخ می گردد. اینک در دعوای مطالبه وجه چک، ایراد امید مبنی بر فسخ قرارداد منشأ صدور چک در برابر بهرام، چه وضعیتی دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) قابل استناد است.
۲) قابل استناد نیست.
٣) فقط در صورت آگاهی بهرام به وجود عيب، قابل استناد است.
۴) فقط در صورت آگاهی بهرام از فسخ، قابل استناد است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.