ورود/ثبت نام

مدیر عامل یک شرکت سهامی به جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محکوم شده است. کدام مورد در خصوص وی، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) مدیر عامل شرکت منعزل می شود.
۲) محکومیت مزبور هیچ گونه تأثیری در تداوم سمت مدیر عامل ندارد.
٣) دادگاه به تقاضای هر ذينفع حكم عزل وی را صادر می نماید.
۴) هر ذی نفع حق دارد الزام بازرس شرکت را به دعوت هیات مدیره جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع بخواهد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.