ورود/ثبت نام

شخصی گوشی همراه گم شده خود را با علم به اینکه ظرف یک هفته آن را پیدا کرده و تحویل میدهد می فروشد. برحسب اینکه در موعد تحویل آن را بیابد یا نیابد، معامله مزبور چه حکمی دارد؟(ارشد۱۴۰۲)

۱- چه بیابد یا نیابد معامله اش باطل است.
۲- اگر بیاید، معامله صحیح است و اگر نیابد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.
۳- اگر بیابد، معامله صحیح بوده و اگر نیابد از ابتدا معامله اش باطل بوده است.
۴- اگربیاید ،معامله صحیح بوده و اگر نیابد به استناد خیار تعذر تسلیم قابل فسخ است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه۳صحیح است.