ورود/ثبت نام

افزایش بهای خواسته، در کدام یک از موارد زیر ، امکان پذیر است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) در تمام مراحل دادرسی
۲) در تمام مراحل دادرسی، به شرط رضایت خوانده
٣) فقط تا پایان اولین جلسه
۴) در صورتی که با دعوای طرح شده، هزینه دادرسی آن تودیع گردد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.