ورود/ثبت نام

اکبر آپارتمان متعلق به سعید را در قبال باغ متعلق به مسعود بدون داشتن وکالت از جانب آنان می فروشد . هر دو نفر پس از اطلاع، بیع را تنفیذ می کنند. منافع باغ در فاصله بین انعقاد معامله و اجازه، متعلق به چه کسی است؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) بنا بر نظریه کشف حکمی، مسعود
۲) بنا بر نظریه نقل، سعید
٣) بنا بر نظریه کشف حقیقی، سعید
۴) بنا بر نظریه کشف حقیقی و حکمی، مسعود

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.