ورود/ثبت نام

اگر زوجه در شرف طلاق، مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی کند و شوهر مدعی تبرعی بودن آن شود، کدام یک از موارد زیر، در روابط آن ها قابل اعمال است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) اصل احترام عمل زوجه است و زوج باید اجرت عمل را پرداخت کند.
۲) انجام عمل توسط زوجه ظاهر در تبرع است؛ لذا او باید خلاف آن را ثابت کند.
۳) اصل عدم تبرع است و شوهر باید عدم استحقاق زوجه را ثابت کند.
۴) اصل تبرع است و زوجه باید عدم تبرع را ثابت کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.