ورود/ثبت نام

در خصوص اجرای حکم علیه ورثه محکوم ، کدام مورد ، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) معرفی شهود تأیید کننده مراتب لازم است.
۲) ضمیمه کردن گواهی انحصار وراثت لازم است.
٣) ابراز دلیل کافی توسط محکوم له لازم است.
۴) صرف معرفی ورثه محکوم با ذکر نشانی و مشخصات کامل آن از سوی محکوم له کافی است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.